Obwód Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych od 1 września 2017 r.

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/256/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. granice obwodu szkoły są następujące:

. Od strony północnej
Granica administracyjna Gminy Stare Babice i Gminy Izabelin na odcinku od punktu styku granic wsi Mariew, Gminy Leszno i Gminy Izabelin do punktu styku granic wsi Koczargi Stare, Lipków i Gminy Izabelin.

. Od strony wschodniej
Granica administracyjna wsi Koczargi Stare i Lipków, granica administracyjna wsi Koczargi Stare i Zielonki Wieś, granica administracyjna wsi Koczargi Nowe i Zielonki Wieś na odcinku od punktu styku granic wsi Koczargi Stare, Lipków i Gminy Izabelin do punktu styku granic wsi Koczargi Nowe, Zielonki Wieś i Gminy Ożarów Mazowiecki.

. Od strony południowej
Granica administracyjna Gminy Stare Babice i Gminy Ożarów Mazowiecki na odcinku od punktu styku granic administracyjnych wsi Koczargi Nowe, Zielonki Wieś i Gminy Ożarów Mazowiecki do punktu styku granic administracyjnych wsi Wojcieszyn, Topolin i Gminy Ożarów Mazowiecki.

. Od strony zachodniej
Granica administracyjna wsi Wojcieszyn i Topolin, granica administracyjna wsi Wojcieszyn i Wierzbin, granica administracyjna wsi Wojcieszyn i Zalesie, granica administracyjna wsi Zalesie i Stanisławów, granica administracyjna wsi Stanisławów i Borzęcin Duży, granica administracyjna wsi Mariew i Borzęcin Duży, granica administracyjna wsi Mariew i Gminy Leszno na odcinku od punktu styku granic
administracyjnych wsi Wojcieszyn, Topolin i Gminy Ożarów Mazowiecki do punktu styku granic administracyjnych wsi Mariew, Gminy Izabelin i Gminy Leszno.

Obwód Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych obejmuje miejscowości:

Koczargi Stare,  Koczargi Nowe,  Wojcieszyn,  Stanisławów,  Mariew,  Buda.

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

Harmonogram działań określony jest w Zarządzeniu Wójta Gminy Stare Babice:
zarządzenie