Nadzór nad działalnością Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych


   Nadzór na działalnością Szkoły prowadzi Wójt Gminy Stare Babice oraz Mazowiecki Kurator Oświaty w zakresie określonym ustawą z dnia 7 września 1991 - O Systemie Oświaty.

Poniżej prezentujemy wyniki prowadzonego nadzoru lub kontroli:

Data / okresPodmiot
kontrolujący
Przedmiot / tematyka kontroliWynik kontroli / nadzoru
9 - 24 kwietnia 2015 r.Mazowiecki Kurator OświatyEwaluacja problemowa >>> raport